Podiatrinen fysioterapia

Podiatrisessa fysioterapiassa (Pofy) keskitytään alaraajaongelmiin, toisin sanoen alaraajan tai jalkaterän toimintahäiriöiden hoitamiseen ja korjaamiseen. Toimintahäiriöt voivat johtua joko synnynnäisistä rakenteellisista tekijöistä tai tapaturmasta, lihasheikkoudesta tai jalkineista. Myös poikkeava rasitus ja lisääntynyt kuormitus, kuten raskaus tai ylipaino, voivat aiheuttaa vaivoja.

Kun jalka toimii hyvin, se mukautuu alustaan ja pitää meidät tasapainossa. Askeltaessa jalan tehtävänä on joustaa (pronaatio) ja näin toimia iskunvaimentimena. Sen lisäksi jalka toimii myös jäykkänä vipuvartena ponnistettaessa. Kun jalan toiminta muuttuu ja heikkenee, jalat kipeytyvät ja toimintahäiriö heijastuu mm. edellä mainittujen ominaisuuksien kautta koko kehon toimintaan.

Jos jalka joustaa liikaa (ylipronaatio), koko alaraaja kiertyy virheasentoon. Polven ja lonkan asento muuttuu, eivätkä nivelpintojen kantavat pinnat enää kuormitu normaalisti. Väärä kuormitus aiheuttaa kipuja, jolloin se jatkuessaan kuluttaa niveliä ja aiheuttaa nivelrikkoja. Alaraajojen pituusero on yksi toimintahäiriöille altistava tekijä. Pituusero on usein merkittävä tekijä myös selkävaivojen taustalla.

Yleisimmät alaraajaongelmat on esitelty tarkemmin kohdassa Jalkaongelmat.